Psykoterapeut Dobrica VukovićDobrica Vukovic är socionom och legitimerad psykoterapeut examinerad på Psykologiska Institutionen vid Lunds Universitet.  Dobrica är utbildad stresspedagog, mindfulnessinstruktör, alkohol- och drogterapeut och certifierad terapeut i klinisk hypnos.


Våra fördjupningsområde är stressrelaterade besvär, utmattningstillstånd, trauma och PTSD, depression och ångesttillstånd. Dobrica är vidareutbildad inom Imagery Rescripting, Schematerapi och ACT.


Dobrica är styrelsemedlem i Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteende terapier, SfKBT, och har i flera år varit redaktör för medlemstidninge Sokraten..


KBT4U har avtal med Region Skåne för att erbjuda psykoterapi med KBT-inriktning för inom ramen för högkostnadsskydd. 

Patientinfo inför KBT-behandling inom Vårdval Psykoterapi

 

Din behandling sker inom Vårdval Psykoterapi vilket innebär att du kan få hjälp genom remiss från din vårdcentral om du lider av ångest, inklusive PTSD och tvångssyndrom, depression eller stressrelaterade besvär. Antal besök i KBT-behandling är begränsad till 20 eller 23 gånger, beroende för diagnos,  för att flera ska kunna ha tillgång till terapi. Man kan vid behov få ny remiss efter viss karenstid. 


Du som patient har rätt att välja mottagning/behandlare efter att du blivit remitetrad av din primärvårdsläkare. Alla acrediterade mottagningar hittar du på www.1177.se. Du har rätt att byta behandlare när som helst under behandlingstiden, oavsett anledningen, du får information hur det går till och hjälp vidare.

 

KBT-behandling innebär att tillsammas utforska vilka faktorer som påverarkar det psykiska mående,  och hur vi kan påverka dessa olika faktorer för att uppnå hälsa och balans. Vi talar om tankar, känslor, erfarenheter, sårbarheten och styrkor. Vi lär av det som varit och fokuserar på här och nu.  Vi utforskar, experimenterar och implementerar nya färdigheter och förhållningssätt.


När terapin startas ska både patient och terapeut göra sitt bästa för att terapin ska fungera, som att respektera tid för avtalade möten, vara aktiv och engagerad och göra sitt bästa för att terapin ska vara verkningsfull. Terapisession varar i 45 minuter, för att både du och terapeuten ska kunna hålla fokus under mötet, med undantag för behandling för trauma där sessionen, med hänsyn till metoden, kan vara längre.

 

Terapeuten ansvarar för att terapin ska bedrivas på vetenskapliga grunder och utföras enligt gällande lagar och etiska riktlinjer. Därmed har terapeuten som uppgift att hålla sig uppdaterad om nya forskningsrön och riktlinjer, att vara förbered inför terapisessioner, och att vid behov remittera dig vidare när så krävs, för att du som patient ska få bästa tillgängliga behandling. Psykoterapi omfattas av sekretess och tytnadsplikt  på samma villkor som övrig sjukvård.


Dina synpunkter på behandling tas tacksamt emot under pågående behandling, de är ytterst hjälspamma och bidrar till bättre terapi för just dig. Om du inte är nöjd med vården, så även psykoperapi, kan du vända dig till Patientnämnden, som arbetar med att skydda dina intresse som patient. Vi är tacksamma om du alltid vänder dig till oss först så vi kan med detsamma göra det vi kan för att lösa problem. 

 

Avbokning sker senast 24 timmar innan avtalat besök. Uteblivna besök debiteras med dubbelpatientavgift. Detta tillämpas även om du har frikort. Avgift för uteblivet besök omfattas inte av högkostnadsskydd.

 

I hopp om gott samarbete framöver,

Dobrica Vukovic, socionom, leg. psykoterapeut

 KBT4U, Norra Skolgatan 2A, Klippan

Certifieringar


En certifiering innebär att man uppfyller av föreningen framställda kunskapskrav inom sin yrkeskompetens.

Auktoriserad legitimerad psykoterapeut

            SfKBT

Certifierad hypnosterapeut

SFKH

Auktoriserad legitimerad psykoterapeut

             BTF